Actuele berichten

Proces duurzame energie

9 april 2019 - Tijdens de raadsvergadering van 9 april is een volgende stap gezet om in 2040 energieneutraal te zijn. Het advies van de gebiedsraad en het locatieplan is waardevol. Er is veel werk verzet door …... 

Lees meer...

CDA wil actieve aanpak voor ondermijning

25 november 2018 - De regio lijkt in toenemende mate te worden geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Zo zien we steeds vaker dat …

Lees meer...

Right to challenge

16 november 2018 - Het CDA heeft inwonersbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. In dat kader hebben we tijdens de begrotingsraad van 13 november ……………..

Lees meer...

Collegeprogramma 2018-2022 Energiek Door Samen Te Doen

9 oktober 2018 - Fractievoorzitter Dave Preijers geeft in de raadsvergadering het standpunt van het CDA weer over het Collegeprogramma 2018 - 2022.

Lees meer...

CDA kiest voor betere controle op zorg.

9 oktober 2018 - David Schaftenaar benadrukt tijdens de raadsvergadering van 9 oktober dat we lessen moeten trekken uit …..

Lees meer...

Uitslag verkiezingen 2018

23 maart 2018 - Woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De definitieve uitslag in de gemeente Beuningen is vandaag bekend gemaakt...

Lees meer...

CDA bedankt vrijwilligers met kabouteractie

20 maart 2018 - CDA Beuningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag 20 maart in totaal 20 kabouters neergezet bij sportclubs, organisaties en een aantal topvrijwilligers...

Lees meer...

Stemoproep CDA

11 maart 2018 - Lijsttrekker Pim van Teffelen roept iedereen op om te gaan stemmen. Juist omdat er deze gemeenteraadsverkiezingen zoveel op het spel staat. Hij zegt hierover:  .....

Lees meer...

Geen hoge windmolens bij ENGIE

11 maart 2018 - Als CDA citeren wij het volgende uit ons verkiezingsprogramma: "Zonne-energie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonne-energie niet toereikend blijkt te zijn ...

Lees meer...

Geld van de zorg is voor de zorg

3 maart 2018 - De laatste jaren heeft de gemeente geld dat bestemd was voor de zorg overgehouden en dit geld aan de algemene reserve toegevoegd. Dat moet anders volgens het CDA.  Zorggeld dat we overhouden moeten we ......

Lees meer...

Gemeentepagina moet terug in het lokale weekblad

17 februari 2018 - Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat de pagina met vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen terug moet komen in de Koerier.

Lees meer...

Principebesluit van Gemeenteraad is soms noodzakelijk

10 februari 2018 - De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal bevoegdheden waar de Gemeenteraad ...... 

Lees meer...

Wat zijn kleinschalige initiatieven in het Oeverwallengebied?

18 januari 2018 - De Raad van de gemeente Beuningen ziet graag dat er in het oeverwalgebied, zoals Beuningen-Noord, kleinschalige toeristische initiatieven worden ontwikkeld. Het plan voor vijf vakantiehuisjes in een boomgaard in Beuningen-Noord is .....

Lees meer...

CDA geeft prioriteit aan zonne-energie

2 februari 2018 – In de gemeente Beuningen is de Gebiedsraad van start gegaan. Deze Gebiedsraad gaat onder meer een plan opstellen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Dat plan geeft aan waar .....

Lees meer...

CDA op de bres voor mantelzorgers

3 februari 2018 - Het CDA heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor het mantelzorgcompliment. Het CDA gaat nu nog een stap verder. Het CDA wil een respijthuis opzetten in de regio.

Lees meer...

CDA introduceert “Right to Challenge”

23 januari 2018 - Deze week wordt het CDA verkiezingsprogramma vastgesteld. In dit verkiezingsprogramma introduceert het CDA het zogenoemde “Right to challenge” of “Dat kunnen we beter.” 

Lees meer...

CDA haalt college weer bij de les

12 januari 2018 - Nadat het CDA eerder het college ertoe bewogen heeft om een onderzoek te starten over het omgekeerd inzamelen, zet het CDA zich nu in voor de toegankelijkheid van de gemeente Beuningen voor minder validen.

Lees meer...

Algemene Leden Vergadering 24 januari 2018

12 januari 2018 - Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 januari 2018


Lees meer...

CDA pleit voor behoud verlichting in het buitengebied

7 januari 2018 - In 2016 is er een nieuw verlichtingsplan  voor de gemeente Beuningen opgesteld. In dit plan staat dat in het buitengebied van de gemeente Beuningen de straatverlichting .... 

Lees meer...

CDA komt met jeugdlintje

29 december 2017 - Het verkiezingsprogramma van het CDA begint langzamerhand steeds meer vorm te krijgen. Uit het finale concept blijkt dat het CDA een jeugdlintje wil introduceren voor .....

Lees meer...