Actuele berichten

Uitslag verkiezingen 2018

23 maart 2018 - Woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De definitieve uitslag in de gemeente Beuningen is vandaag bekend gemaakt...

Lees meer...

CDA bedankt vrijwilligers met kabouteractie

20 maart 2018 - CDA Beuningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag 20 maart in totaal 20 kabouters neergezet bij sportclubs, organisaties en een aantal topvrijwilligers...

Lees meer...

Stemoproep CDA

11 maart 2018 - Lijsttrekker Pim van Teffelen roept iedereen op om te gaan stemmen. Juist omdat er deze gemeenteraadsverkiezingen zoveel op het spel staat. Hij zegt hierover:  .....

Lees meer...

Geen hoge windmolens bij ENGIE

11 maart 2018 - Als CDA citeren wij het volgende uit ons verkiezingsprogramma: "Zonne-energie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonne-energie niet toereikend blijkt te zijn ...

Lees meer...

Geld van de zorg is voor de zorg

3 maart 2018 - De laatste jaren heeft de gemeente geld dat bestemd was voor de zorg overgehouden en dit geld aan de algemene reserve toegevoegd. Dat moet anders volgens het CDA.  Zorggeld dat we overhouden moeten we ......

Lees meer...

Gemeentepagina moet terug in het lokale weekblad

17 februari 2018 - Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat de pagina met vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen terug moet komen in de Koerier.

Lees meer...

Principebesluit van Gemeenteraad is soms noodzakelijk

10 februari 2018 - De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal bevoegdheden waar de Gemeenteraad ...... 

Lees meer...

Wat zijn kleinschalige initiatieven in het Oeverwallengebied?

18 januari 2018 - De Raad van de gemeente Beuningen ziet graag dat er in het oeverwalgebied, zoals Beuningen-Noord, kleinschalige toeristische initiatieven worden ontwikkeld. Het plan voor vijf vakantiehuisjes in een boomgaard in Beuningen-Noord is .....

Lees meer...

CDA geeft prioriteit aan zonne-energie

2 februari 2018 – In de gemeente Beuningen is de Gebiedsraad van start gegaan. Deze Gebiedsraad gaat onder meer een plan opstellen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Dat plan geeft aan waar .....

Lees meer...

CDA op de bres voor mantelzorgers

3 februari 2018 - Het CDA heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor het mantelzorgcompliment. Het CDA gaat nu nog een stap verder. Het CDA wil een respijthuis opzetten in de regio.

Lees meer...

CDA introduceert “Right to Challenge”

23 januari 2018 - Deze week wordt het CDA verkiezingsprogramma vastgesteld. In dit verkiezingsprogramma introduceert het CDA het zogenoemde “Right to challenge” of “Dat kunnen we beter.” 

Lees meer...

CDA haalt college weer bij de les

12 januari 2018 - Nadat het CDA eerder het college ertoe bewogen heeft om een onderzoek te starten over het omgekeerd inzamelen, zet het CDA zich nu in voor de toegankelijkheid van de gemeente Beuningen voor minder validen.

Lees meer...

Algemene Leden Vergadering 24 januari 2018

12 januari 2018 - Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 januari 2018


Lees meer...

CDA pleit voor behoud verlichting in het buitengebied

7 januari 2018 - In 2016 is er een nieuw verlichtingsplan  voor de gemeente Beuningen opgesteld. In dit plan staat dat in het buitengebied van de gemeente Beuningen de straatverlichting .... 

Lees meer...

CDA komt met jeugdlintje

29 december 2017 - Het verkiezingsprogramma van het CDA begint langzamerhand steeds meer vorm te krijgen. Uit het finale concept blijkt dat het CDA een jeugdlintje wil introduceren voor .....

Lees meer...

CDA zet vol in op zonne-energie

14 november 2017 - In januari van dit jaar heeft het CDA de energievisie Energiek Beuningen gesteund. In deze visie staat dat de gemeente Beuningen in 2040 ...

Lees meer...

Motie CDA over basisschool de Dromedaris vindt brede steun

12 november 2017 - Afgelopen raadsvergadering was de Begrotingsraad aan de orde. Het college stelde in deze vergadering voor om drie miljoen euro te reserveren voor ....

Lees meer...

CDA stelt vragen over afval inzameling

12 november 2017 - Vanaf het begin van dit jaar is de gemeente Beuningen overgegaan op een nieuw systeem van afvalinzameling.  Dit systeem heeft als doel om .....

Lees meer...

CDA matig positief over nieuwe begroting

12 november 2017 - Het lijkt dat de Beuningse bomen weer tot in de hemel groeien. Maar hoe realistisch is dit?  Het CDA vindt dat we ...

Lees meer...

Gemeenteraad weigert verantwoord naar de toekomst te kijken

10 oktober 2017 - In de vergadering van 21 februari 2017 heeft een meerderheid van de raad een motie aangenomen met de vraag aan het College om haalbaarheidsonderzoek uit te voeren op welke wijze de Gemeente Beuningen ......

Lees meer...