Actuele berichten

Gemeenteraad weigert verantwoord naar de toekomst te kijken

10 oktober 2017 - In de vergadering van 21 februari 2017 heeft een meerderheid van de raad een motie aangenomen met de vraag aan het College om haalbaarheidsonderzoek uit te voeren op welke wijze de Gemeente Beuningen in de toekomst zelfstandig kan blijven. Het CDA Beuningen heeft de motie toendertijd niet gesteund. Naar aanleiding van een eerder rapport, waarin meerdere scenario’s over de bestuurlijke toekomst van Beuningen worden beschreven, hebben wij al aangegeven dat we de inwoners van Beuningen niet op voorhand al één kant op moeten duwen. Tijdens het zomerreces is het rapport “Toekomst Beuningen” aan de raad aangeboden, waarin de door ons niet gesteunde motie is uitgewerkt. CDA Beuningen vindt het rapport wat er nu ligt een bijzonder zwak rapport. Zo beantwoordt het rapport niet de vragen die in de motie gesteld worden. Een van de kernvragen, namelijk of de gemeente Beuningen überhaupt in de toekomst financieel zelfstandig kan blijven, wordt ook niet beantwoord. Hoe nu verder? Wat het CDA betreft zou ook een verkenning moeten worden uitgevoerd van de andere scenario’s waarin de mogelijk verdere samenwerking tussen Beuningen met Wijchen, West Maas en Waal en Druten enerzijds en met Nijmegen anderzijds wordt onderzocht. Hiermee wordt concrete invulling gegeven aan alle verschillende scenario’s van samenwerking. Als alle resultaten binnen zijn moet er een voorstel komen van de zijde van het College, waarin ze duidelijk maken hoe zij de bevolking ook een stem geven in dit proces. Nadat dit informatie is opgehaald dient de gemeenteraad een koers uit te zetten waar het in de toekomst met Beuningen naartoe gaat. Om dit doel te bereiken, heeft het CDA Beuningen afgelopen raadsvergadering samen met de VVD, D66 en PvdA een motie ingediend om tot een concrete uitwerking van de samenwerkingsscenario’s te komen. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Het CDA vindt het bijzonder onprofessioneel over hoe de tegenstemmende partijen omgaan met de toekomst van onze gemeente. Zij duwen onze inwoners al één kant op zonder ze op de hoogte te stellen van alle mogelijke scenario’s. Of zoals onze fractievoorzitter Dave Preijers het in de Koerier verwoordde: “Als je de inwoners serieus neemt, neem je niet van tevoren een besluit over wel of geen fusie en laat je onze inwoners wat in de kantlijn aanrommelen."

Rob Martinus CDA Beuningen