Actuele berichten

Algemene Leden Vergadering 24 januari 2018

Hierbij nodigt het bestuur van het CDA-Beuningen u uit voor een Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 24 januari 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Leghe Polder
               Schoolstraat 16
               6641DC Beuningen

Agenda

1.   Openingenoverweging
2.   Vaststelling agenda
3.   Vaststellen notulen 23 november 2017
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Begroting 2018
6.   Presentatie concept verkiezingsprogramma door Albert Rutten
       
-Bespreking amendementen
7.   Toelichting van de campagne commissie
8.   Mededelingen vanuit de fractie
9.   Rondvraag
10.  Sluiting vergadering