Actuele berichten

CDA geeft prioriteit aan zonne-energie

2 februari 2018 – In de gemeente Beuningen is de Gebiedsraad van start gegaan. Deze Gebiedsraad gaat onder meer een plan opstellen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Dat plan geeft aan waar in de gemeente eventueel windmolens of zonnepanelen komen te staan. Komende zomer wordt dit plan aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over de adviezen van de Gebiedsraad.

Vorige week is de Gebiedsraad voor de eerste keer bijeen geweest. In de raad zitten inwoners van de vier kernen van de gemeente, die hebben deelgenomen aan de inspraakavonden. De inwoners worden bijgestaan door twee deskundigen, een gebiedsregisseur en een technisch adviseur. De Gebiedsraad bestaat uit zo’n 20 tot 25 personen.

Wil Beuningen in 2040 energieneutraal zijn, dan moet er enorm op energie worden bespaard. Daarnaast zijn zes grote windmolens of meerdere kleinere windmolens noodzakelijk. Er kan ook worden gekozen voor 160 tot 220 grote voetbalvelden met zonnepanelen. Dit heeft als nadeel dat er veel landbouwgrond verloren gaat. Volgens de gemeente is een combinatie van windmolens en zonnepanelen uiteindelijk de beste optie. Het CDA geeft echter prioriteit aan zonne-energie. Rob Martinus, raadslid voor het CDA,  licht dat toe in een interview met RN7.

Klik op de foto om het interview van RN7 met Rob Martinus te zien