Actuele berichten

Principebesluit van Gemeenteraad is soms noodzakelijk

10 februari 2018 - De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal bevoegdheden waar de Gemeenteraad niks over te zeggen heeft.  Sommige besluiten die het college zelf mag nemen, kunnen  grote impact hebben op de inwoners. Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat in zulk soort gevallen de Gemeenteraad toch een uitspraak moet doen.

CDA fractievoorzitter Dave Preijers uit Ewijk zegt hierover: “Als je bijvoorbeeld kijkt naar het proces rondom het Asielzoekerscentrum (AZC) in Ewijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om zelf te bepalen of en waar er een AZC komt voor een periode van maximaal tien jaar. De Gemeenteraad heeft daar amper een stem in. Een principebesluit van de Raad kan in dit soort zaken een oplossing bieden. In een openbare raadsvergadering kunnen alle partijen discussiëren over het onderwerp en een standpunt innemen. Het college kan daarna alsnog besluiten om het standpunt van de raad te negeren. Maar dan weten de inwoners in ieder geval wel wat de politieke partijen ervan vinden. Het kan dus anders.“

Dave Preijers, fractievoorzitter CDA Beuningen