Actuele berichten

Geld van de zorg is voor de zorg

3 maart 2018 - De laatste jaren heeft de gemeente geld dat bestemd was voor de zorg overgehouden en dit geld aan de algemene reserve toegevoegd. Dat moet anders volgens het CDA.  Zorggeld dat we overhouden moeten we reserveren voor de zorg. Zorggeld is alleen voor de zorg.
Ook naar de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen moeten we kritisch kijken. Lijsttrekker Pim van Teffelen zegt hierover: “Als het aan het CDA ligt, vervalt voor de lagere inkomens de vergoeding die ze aan de gemeente betalen. Zij betalen dan nog alleen de maximale vaste eigen bijdrage van het rijk, waar de gemeente geen invloed op heeft."
Daarnaast willen wij een “bezorgdlijn” invoeren.  Het huidige zorgstelsel is zo ingericht dat de inwoner zelfstandig moet aankloppen bij de gemeente en goed moet kunnen vertellen wat er aan de hand is om zorg te krijgen. Als iemand dat niet (meer) kan, durft of wil, krijgt diegene soms niet de hulp die nodig is. Het gevolg hiervan is dat het met deze inwoners niet goed gaat . Via de “bezorgdlijn”  kunnen inwoners  bij de gemeente aangeven als men zich zorgen maakt over iemand in hun omgeving. Met deze hulp aan de  voorkant  kunnen we problemen voorkomen.”

Pim van Teffelen, Lijsttrekker CDA - Beuningen