Actuele berichten

Geen hoge windmolens bij ENGIE

11 maart 2018 - Als CDA citeren wij het volgende uit ons verkiezingsprogramma: Zonne-energie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonne-energie niet toereikend blijkt te zijn om doelstellingen te halen, zijn andere vormen van groene energie (waaronder windmolens) een optie. Voor het CDA is het een voorwaarde dat eventuele windmolens passen in het landschap. Bovendien moeten de gevolgen worden meegewogen bij eventuele plaatsing van windmolens. Denk hierbij aan de waarde van woningen in de buurt, de geluidshinder, de zogenoemde schaduwhinder en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Het CDA wil voorkomen dat windmolens tegen de zin van omwonenden worden geplaatst. Zij moeten het recht krijgen om mee te praten over de aanleg van windmolens en kunnen deelnemen aan de exploitatie.

 De 170m hoge windmolens die ENGIE wil plaatsen zijn wat het CDA betreft niet inpasbaar in het landschap. Wij vinden dat, voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning, ENGIE contact had moeten zoeken met de inwoners van Weurt. Deze communicatie had ertoe kunnen leiden dat er een voor alle partijen acceptabele oplossing had kunnen komen.
Het CDA zal, al dan niet in het College,  zich inzetten tegen de komst van deze 170 meter hoge windmolens met de democratische middelen die ons ten dienste staan. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de windmolens op het grondgebied van de gemeente Nijmegen komen te staan. Onze mogelijkheden een dergelijke plaatsing tegen te gaan zullen derhalve beperkt zijn.

Pim van Teffelen, Lijsttrekker CDA-Beuningen