Actuele berichten

CDA kiest voor betere controle op zorg.

9 oktober 2018 - David Schaftenaar benadrukt tijdens de raadsvergadering van 9 oktober dat we lessen moeten trekken uit wat er misging en beter kon bij de eerste golf van de transities in de zorg. En wat nog komen gaat bij het overhevelen van Beschermd Wonen & Maatschappelijke opvang; hier staat ons nog een uitdagende transitie te wachten.
De laatste jaren was er was géén zorgtak betrokken bij de transities die ons pijnlijker duidelijk maakte dat dingen beter konden, dan die van Veilig Thuis Gelderland Zuid. Door gehoor te geven aan de aanbevelingen van het rekenkamer rapport Grip op Veilig Thuis, kunnen wij als gemeenteraad onze controlerende taak daadkrachtiger -en beter geïnformeerd- invullen. Het lijkt het CDA niet meer dan logisch dat we wat we hebben geleerd van het verleden dankzij het rapport van de rekenkamerdirecteur, ook toepassen op de andere gemeenschappelijke regelingen (waar mogelijk en haalbaar). Het CDA heeft daarom het raadsvoorstel gesteund.

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis
Hoofdrapport Grip krijgen op Veilig Thuis

David Schaftenaar, raadslid CDA Beuningen