Actuele berichten

CDA wil actieve aanpak voor ondermijning

25 november 2018 - De regio lijkt in toenemende mate te worden geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Zo zien we steeds vaker dat drugsafval in onze omgeving wordt gedumpt. Dave Preijers, fractievoorzitter van CDA Beuningen, heeft tijdens de Begrotingsraad in november vragen gesteld aan het College van B&W over de aanpak van ondermijning.

Maatschappelijk probleem
Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan of mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie. Maar ook hangjongeren die overlast geven op een pleintje en die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Meldpunt
Het is voor het CDA belangrijk om in gesprek te gaan met de Beuningse gemeenschap. De inwoners moeten zich bewust zijn van wat ondermijning is en het als zodanig herkennen. Daarom pleit het CDA voor een voorlichtingscampagne voor inwoners en ondernemers om signalen van ondermijning niet te negeren en zaken die afwijkend zijn, te durven melden bij de politie. Ook wil het CDA dat de regionale samenwerking met omliggende gemeenten wordt opgezocht. Ondermijning houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens.
Het CDA is blij met de toezegging van het College van Beuningen dat er een meldpunt komt voor ondermijning en dat dit onderwerp de komende jaren bijzondere aandacht van het College krijgt.