Actuele berichten

Coalitie BN&M, VVD en CDA geklapt!

3 maart 2020 - Op donderdag 20 februari heeft de fractie van BN&M, door de fractievoorzitter, dhr. Van Ewijk, per mail, aan de fracties van de VVD en het CDA medegedeeld dat de samenwerking per direct wordt beëindigd. Uit de diverse (dwingende) mails van BN&M om op korte termijn, nog voor de voor de carnaval, bij elkaar te komen, bleek niet dat het voortbestaan van de coalitie in gevaar was. Zo hebben wij dit ervaren. We hebben duidelijk aangegeven dat het CDA, door o.a. zeer trieste familieomstandigheden van een raadslid niet op de voorgestelde datum en tijd kon. En dat het ook die week lastig zou worden om een datum af te spreken. Er is een nieuwe datum voorgesteld door de VVD en het CDA. BN&M wilde daar kennelijk niet op wachten. Daarom is het verbazingwekkend dat er geen gezamenlijk moment kon worden geprikt om het veronderstelde verschil van standpunten te overbruggen. De vraag is: waarom had BN&M zo’n haast? De conclusie van het CDA is dat de politieke wil van BN&M om samen met de VVD  en het CDA verder te gaan, al eerder ontbrak, en deze fractie heeft gemeend eenzijdig het vertrouwen op te moeten zeggen. De snelheid waarmee de gesprekken met GL, D’66 en PvdA, direct daarna, een aanvang namen, bevestigen alleen maar dat er absoluut geen gesprek meer mogelijk was.

Wat deed de coalitie struikelen? 

Aanleiding was, volgens BN&M, de commissie Ruimte van 11 februari. Daarin stelde het CDA een aantal kritische vragen ter verduidelijking en transparantie, naar aanleiding van de voortgangsbrief zon en wind en deze vragen zijn door de portefeuillehouder gewoon beantwoord. De rest van de vragen zou door het CDA schriftelijk worden gesteld. Dat was het, niet meer en niet minder. Voor BN&M vormde zon en wind een niet te overbruggen kwestie en gaf aanleiding om de samenwerking met de coalitie te beëindigen. Maar juist zon en wind is voor het CDA een belangrijk dossier. We nemen op korte termijn, zeker voor de komende twintig jaar, belangrijke besluiten, die grote impact hebben op de leef-en woonomgeving van onze inwoners. Het is een proces waarin verschillende partijen met verschillende belangen mee gemoeid zijn. Waarin ook de financiële component een zeer belangrijke rol speelt. Onze inwoners mogen van het CDA verwachten, dat wij kritisch blijven om uiteindelijk tot een transparant en zorgvuldig besluit te kunnen komen. Daar zijn de raadsleden ten slotte als volksvertegenwoordigers voor gekozen. En die houding verwachten wij ook van BN&M. Ik geef toe, dat we binnen de coalitie stevige discussies hebben gehad over, op welke wijze de doelstelling van 731 TJ moet worden gehaald. Dit heeft tot spanningen geleid binnen de coalitie. Onze standpunten t.a.v. zon en wind lagen uit elkaar, maar ook niet heel ver uit elkaar.
Volgens BN&M was er geen cohesie meer. Alle andere afspraken uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma werden door het CDA, steeds volledig gesteund. Hoe kun je dat bereiken als er geen cohesie, samenwerking en vertrouwen is?

Natuurlijk hebben wij, na de coalitiebeuk, niet stilgezeten. Er is ook een poging door het CDA en de VVD gedaan om met de andere politieke partijen om tafel te gaan zitten om te onderzoeken of een brede coalitie, zonder BN&M, mogelijk was. Het zou deze partijen hebben gesierd ook met ons het gesprek aan te gaan. Maar ook hier ontbrak de politieke wil. GL, PvdA, en d’66 wilde eerst in gesprek gaan met BN&M. Alleen de SP had de moed wel om met het CDA en de VVD om tafel te gaan zitten. Dat siert deze partij.  

Beuningen staat, met de nodige winstwaarschuwingen, er financieel gezond voor. Er is weer een stevige financiële basis voor de toekomst gelegd. Iedereen krijgt de zorg die nodig is en de betaalbaarheid van die zorg is op peil gehouden. Dat hebben we te danken aan twee uitstekende wethouders, Pim van Teffelen en Henk Plaizier (VVD). Daarom is het des te meer pijnlijk dat op deze wijze de coalitie is geklapt. Nog voor een inhoudelijk debat over het dossier zon en wind is gevoerd, wordt de stekker door BN&M eruit getrokken. Blijkbaar vormden het CDA en de VVD, om de groene ambities van hun wethouder te kunnen waarmaken, een (te grote) bedreiging. U kunt van het CDA verwachten dat wij ons, ook de komende twee jaar, volledig blijven inzetten voor onze mooie gemeente.

 

Dave Preijers, fractievoorzitter CDA Beuningen