Actuele berichten

Raadsvergadering 31 maart

27 maart 2020 - Uit een bericht van burgemeester Bergman heb ik begrepen dat de raadsvergadering van 31 maart as. doorgaat. Hoewel juridisch mogelijk, vind ik het in deze tijd van crisis en in het licht van de aanvullende maatregelen zoals onlangs afgekondigd door het kabinet onverantwoord en onnodig.

Er staan geen onderwerpen geagendeerd die onmiddellijke besluitvorming vereisen. In deze tijd van crisis is behoefte aan een goed werkend bestuur. Een bestuur dat de weg kent in zowel Beuningen als ook in de regio. Dat is met het huidige college geborgd. 

Er zijn al meerdere doden en corona-patiënten in de gemeente. Het besmettingsgevaar is hoog. De extra maatregelen door de regering zijn ervoor bedoelt onnodige risico’s te vermijden. Gezondheid van al onze inwoners dient voorop te staan. Hoewel juridisch mogelijk, adviseert het ministerie van BZK, wanneer er geen dwingend karakter is, raadsvergaderingen uit te stellen. Sommige omliggende gemeenten geven hier ook gehoor aan. Dat stelt mij wel voor een moreel dilemma. Aan de ene kant ben ik volksvertegenwoordiger en moet ik mijn rol vervullen in de raad, aan de andere kant heb ik in diezelfde rol een verantwoordelijkheid naar onze inwoners en mijn eigen omgeving om gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te vermijden.

Ik heb een persistente verkoudheid en mijn echtgenote lijdt aan een ernstige progressieve longaandoening. Als individueel raadslid neem ik mijn verantwoordelijkheid en mijd onnodige samenkomsten en houd mij aan de maatregelen zoals door de regering afgekondigd. Ik zal dan ook niet deelnemen aan een raadsvergadering of andere bijeenkomsten, tenzij het echt niet anders kan.

Met vriendelijke groet,

Rob Martinus
Raadslid  

PS. Pas goed op jezelf!