Actuele berichten

Reactie CDA op het coalitieakkoord ‘Nieuwe verbindingen’

31 maart 2020 - Nieuwe verbindingen is de naam van het coalitieakkoord. De vormgeving van het coalitieakkoord is gegoten in een modern jasje en frisse kleuren en hoop je dat de inhoud van het coalitieakkoord ook verfrissend en vernieuwd zou zijn. Maar schijn bedriegt. Het CDA constateert niet veel meer dan een voortzetting van het beleid van het vorige College. Goed te constateren dat alles wat in dit nieuwe coalitieakkoord staat voor het merendeel door het huidige College is ingezet. Het persbericht luidde: nieuwe coalitie in de startblokken. Je zou beter kunnen zeggen de nieuwe coalitie neemt het estafettestokje over.

Om een voorbeeld te noemen, preventie en vroegsignalering, het is er al. Onze oud- wethouder heeft, net voor het ontstaan van het nieuwe College, een convenant afgesloten met Woonwaarts en de zorgverzekeraars om samen vroegsignalering bij schulden op te pakken. En wat preventie betreft, daar zetten we als gemeente al maximaal op in, teneinde dure jeugdzorg te voorkomen.

Het samenwerken met sportverenigingen gebeurt al. De sportraad is een prima vertegenwoordiger. Zie het gezamenlijk initiatief van het fitparcours waarvoor deze raad al krediet beschikbaar heeft gesteld. Een rijdende trein.

Het evenementenbeleid heeft vanuit het College net het levenslicht gezien. Verenigingen zijn er al bij betrokken geweest en hartstikke tevreden. Waarom opnieuw reguleren?

Inwoners stimuleren om energiezuiniger te worden. Er is 300.000 euro beschikbaar en we hebben al voorlichtingsavonden gehouden om inwoners te informeren hoe zijn subsidie kunnen krijgen. Hoezo iets nieuws?

De visie recreatie en toerisme herijken. Net nu de samenwerkingspartners zich goed herkennen in het voorgenomen beleid, een herhaling van zetten.

En de zorg? Blijven onze inwoners de zorg krijgen die nodig is? De bestaande contacten en uitbouw met partners, ook daar zegt het College niets over. Bruggen bouwen? Die liggen er al. Oude wijn in nieuwe zakken, dat is het.

Over links, dat is het. Mooie vergezichten maar wie gaat dat betalen? Het zwembad: het bestaand contract van het zwembad is nagenoeg verlengd voor 5 jaar. Papendal aan de Ooigraaf luidde de kop in de Gelderlander. Voor de nieuwbouw de Dromedaris is al een voorstel in de maak. Het integrale huisvestingsplan is een goed afgewogen plan met een realistisch tijdpad en is samen met diverse scholen opgesteld. 

De ontwikkeling van het Asdonckterrein. Er ligt, na vele jaren van discussie, eindelijk een realistisch plan. In het coalitieakkoord wordt weer over een andere invulling gesproken. Over consistent beleid gesproken.

Wat missen we?

  • Geen woord over gemeenschappelijke regelingen en de kosten die steeds maar stijgen
  • Geen woord over de zorg, blijven onze inwoners de zorg nog steeds krijgen die nodig is?
  • Geen woord over de zelfstandigheid van Beuningen waar D66, Groen Links en PvdA zo de mond vol van hadden. Kunnen we echt nog wel zelfstandig blijven?
  • Geen woord over de aanpak van ondermijning, zo langzamerhand echt een issue in deze gemeente.
  • Geen woord over de nieuwe samenwerking regio Arnhem Nijmegen, die ons minimaal 10 euro per inwoner zal gaan kosten.
  • Geen woord over de transitie van het gas af, de rekening komt immers vooralsnog bij de inwoners te liggen.

De tijd zal het leren. Vele onzekerheden, ook financieel. Wat krijgen wij uit het gemeentefonds na de coronacrisis? Wat gaat dit ons allemaal kosten? Hebben we echt nog wel geld? Of constateren we aan het eind loze beloften en zal de OZB flink gaan stijgen?

Regeren is vooruitzien maar dan wel met een bril met glazen op de juiste sterkte.

Wij als CDA zouden het CDA niet zijn als we niet bereid zouden zijn constructief de plannen te beoordelen op inhoud en kwaliteit. Daar waar het College met plannen komt die realistisch en betaalbaar zijn, zullen wij het nieuwe College steunen. Wij blijven kritisch met een vooruitziende blik gericht op de toekomst van onze mooie gemeente. Dat verdienen onze inwoners die ongewild met dit nieuwe College worden geconfronteerd. Met een rekening van 3,4 fte en wachtgeld voor onze oud wethouders krijgen onze inwoners de rekening gepresenteerd.

Allemaal ten gunste van de partij in deze raad die de macht gebruikt op de manier waarvoor die niet gebruikt zou mogen worden, als ik mijn zin niet krijg, dan maar over een andere boeg. Met zulke vrienden heb je nog steeds geen vijanden nodig. Het feit dat de nieuwe coalitiepartners instappen die in het verleden kritisch waren op Beuningen Nu en Morgen, geeft te denken.

 

Dave Preijers, namens Fractie CDA Beuningen