Actuele berichten

Vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers

29 april 2020 - Het siert het College dat zij de ondernemers in onze gemeente uitstel verlenen van de betaling van onder meer gemeentelijke belastingen als gevolg van de economische gevolgen van het Coronavirus. Ook voor wat betreft de regionale afspraken die zijn gemaakt zijn gericht op het uitstel van betaling en het niet doorzetten van handhavingsacties op dit moment.  De CDA fractie maakt zich zorgen over de gevolgen op termijn  voor het MKB, onze horeca en ondernemers in het algemeen en heeft daarom de volgende vragen.

  1. Wat gaat het College ondernemen op het moment dat blijkt dat de gevolgen dusdanig ingrijpend zijn dat ondernemers de heffingen niet meer kunnen betalen?
  2. In hoeverre onderneemt het College actie om de financiële gevolgen van deze crisis te inventariseren?
  3. In hoeverre houdt het College rekening met de financiële gevolgen voor onze gemeente voor de begroting 2021?
  4.  Kan het College een doorkijk geven wat de gevolgen zijn voor de verdere realisatie van plannen zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord?
  5. Allen in onze samenleving hebben verantwoordelijkheid te nemen. In hoeverre treedt het College in overleg met de ondernemers en de vastgoedsector teneinde ook verhuurders een bijdrage te laten leveren aan het kunnen continueren van ons MKB en bedrijfsleven?
  6. Kan het College een beeld schetsen van het aantal ondernemers dat zich in onze gemeente voor de steunmaatregelen heeft gemeld?
  7. Wat ziet het College als een redelijke afhandelingstermijn van de aanvragen en in hoeverre is onze gemeente qua capaciteit in staat ondernemersverzoeken binnen de gestelde termijn af te handelen?

Dave Preijers, fractievoorzitter CDA Beuningen