Actuele berichten

Tegenstanders van windenergie hebben ook een stem

8 april 2021 - Het CDA Beuningen zal op 12 april a.s. niet deelnemen aan de vergadering van de commissie ruimte over het windpark in Beuningen. Enkel de voorstanders van het windpark komen aan het woord.

De tegenstanders zijn niet welkom om ook mee te  kunnen praten. Daarnaast wekken de deelsessies tijdens deze bijeenkomst de indruk dat een raadsbeslissing al wordt “voorgekookt”.

Een aanzienlijk deel van de inwoners is tegen de komst van deze mega-windmolens die de komende 25 jaar  ingrijpend invloed zullen hebben op het landschap en haar omgeving. De gemeenteraad en commissieleden moeten kennis kunnen nemen van alle standpunten, zowel van voor- als tegenstanders. In deelsessies nemen alleen de voorstanders van windenergie de commissie mee in de stand van zaken.

“Als lokaal CDA maken wij onze eigen afweging. Het heeft hier alle schijn van een goednieuwsshow van het College, daar werken wij niet aan mee. Wij bepalen ons standpunt in de raad en laten ons informeren in de commissievergadering die daaraan voorafgaat. Zo hoort het te gaan en niet anders in een democratie”, aldus Rob Martinus, tijdelijk fractievoorzitter CDA Beuningen.

Rob Martinus, fractievoorzitter