Actuele berichten

Oneigenlijk gebruik van zorggelden Sociaal Domein

20 april 2021 - Het CDA in de raadsvergadering heeft de volgende vragen aan het college over het oneigenlijk gebruik van de zorggelden:

Voorzitter,

Er dient zich een nieuw fenomeen aan in de criminaliteit, zorgfraude. Criminelen die via zorgbureaus proberen binnen het gemeentelijk circuit zorggelden te verwerven die zij inzetten voor allerlei activiteiten die zijdelings dan wel niets met zorg te maken hebben. Er blijken op dit moment in Nederland slechts 6 gemeenten actief te zijn om deze ongewenste ontwikkelingen te stoppen. Alvorens zij zorgbureaus toelaten moeten zij Bibob getoetst zijn. Eerst dan worden zij toegelaten als zorgverlener. Naast een Bibob toets in de bouw, autobedrijven, kappers, nagelstudio’s en horeca moeten ook zorgbureaus tegen het licht worden gehouden. In de gemeente Almelo heeft men op deze manier ca. 3 miljoen aan oneigenlijk gebruikt zorggeld weten terug te vorderen.

Het CDA Beuningen vindt dat wij de zorg moeten blijven geven die nodig is, en hard moeten optreden om  ongewenste activiteiten in het sociaal domein te voorkomen.

Daarom van onze kant vragen aan het College:

  1. Herkent het College deze ontwikkelingen ook in ons regionaal samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen?
  2. Zo ja, in hoeverre wordt op  (nieuwe) zorgbureaus deze Bibob toets al toegepast.  Als dit niet het geval is kan er een initiatief richting regionaal inkoopbureau (ROB) worden genomen om deze toets ook  in te voeren?
  3. Zo nee, kan het College het initiatief nemen om binnen regionaal verband dit aan de orde te stellen teneinde een onderzoek naar de haalbaarheid van de BIBOB toets in te stellen om oneigenlijk gebruik van zorggelden tegen te gaan?

 

Beuningen, 19 april 2021