Agenda


 Vergaderschema 2019 - 2020
 

De fractievergaderingen worden op donderdagavond gehouden.

De fractievergaderingen om de commissievergaderingen voor te bereiden zijn groen gemarkeerd. Deze vergaderingen zijn openbaar, in principe mag daar iedereen aan deelnemen. Wel vooraf bij de fractievoorzitter melden als u wilt komen.

De fractievergaderingen om de raadsvergaderingen voor te bereiden zijn blauw gemarkeerd. Deze vergaderingen zijn besloten. In principe vergaderen dan alleen de fractie en de fractievolgers.