Eerdere berichten

Eerdere berichten: Financiën

Klik op de blauwe regel om het bericht te lezen.

Programmarekening en Kaderbrief: Een blik terug en een blik vooruit

17 juli 2017 - Afgelopen raadsvergadering werd de programmarekening en de kaderbrief behandeld. De programmarekening van 2016 geeft ......

 

Lees meer...

Algemene beschouwing Programma Begroting 2017

8 november 2016 - Voorzitter, laten we maar direct met de deur in huis vallen: Sinterklaas is vroeg dit jaar. Wat het CDA betreft geen pakjesavond houden met “geleend” geld. Er wordt aanvullend € 350.000 aangevraagd voor .....

Lees meer...

Overschot WMO niet naar lantaarnpalen

 8 november 2016 - Het CDA Beuningen wil dat het overschot op de WMO van ruim 1 miljoen gereserveerd wordt voor het sociaal domein. De steun voor dit voorstel komt uit de samenleving van onder meer .........  

Lees meer...

Weer een stijging OZB 2017 met 3%? CDA zegt nee!

Beuningen 19 juli 2016 - Er is ruim € 400.000 beschikbaar voor nieuw beleid in 2017. Het CDA vindt dat de raad en College daar nog een kritisch naar moeten kijken. Andere jaren.......

Lees meer...

Belastingverhoging 2016: Agrariërs, scholen en buitensportverenigingen betalen de rekening.

14 december 2015 - Het CDA Beuningen komt morgen in de raadsvergadering met een amendement om de OZB verhoging voor eigenaren van niet-woningen in 2016 niet meer te laten stijgen dan 1,5%.

Lees meer...

Begroting 2016: Voedselbank, Theater de Molen en herindeling

10 november 2015 - Dinsdag 10 november vond de raadsvergadering over de begroting van 2016 plaats. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de voedselbank, theater De Molen en de herindeling.

Lees meer...

Zomernota 2015

24 september 2015 - De afdeling Financiën van de gemeente Beuningen heeft ook deze keer mooi stuk werk afgeleverd dat aan de verbeelding niets overlaat. Het CDA vroeg zich vorig jaar ..........

Lees meer...

Financiële meevallers gebruiken om tekorten af te lossen

15 februari 2015 - Het CDA Beuningen is verheugd dat de Provincie, in een brief, de gemeente Beuningen uitdrukkelijk verzocht heeft om structurele meevallers de komende jaren te gebruiken voor...

Lees meer...

Begroting met kunstgrepen sluitend gemaakt

10 november 2014 - Samen werken aan een samenleving die de toekomst aan kan. Dit is wat het college van de gemeente Beuningen beoogt in het collegeprogramma. Dit is ook wat het CDA beoogt. Wie wil dit niet? De vraag is echter hoe we dit gaan bereiken...

Lees meer...

CDA pleit voor lagere OZB-verhoging

2 juli 2014 - Tijdens de raadsvergadering van 1 juli heeft CDA Beuningen ervoor gepleit om de OZB (Onroerende Zaak Belasting) minder te verhogen. Het College van burgemeester en wethouders stelt voor de komende vier jaar een verhoging voor van drie procent. Dit komt neer op in totaal een verhoging van twaalf procent. Het CDA wil...

Lees meer...